fbpx Online Office

Whats App
+359 888 860 008

Viber
+359 888 860 008

Телефон
+359 888 860 008

Skype
Online Office

office@
onlineoffice.bg

Messenger
Online office

ОНЛАЙН ОФИС

ДАНИЕЛА МИТЕВА
Основател на ОНЛАЙН ОФИС
Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Магистър по Финансов мениджмънт, Университет за национално и световно стопанство

18 години опит
13 години частен сектор
5 години държавна администрация
Собственик и упрaвител на консултантска компания по финансов и правен мениджмънт. Отговорна за създаването и въвеждането в РБългария на електронните системи и услуги на Търговски регистър, регистър Булстат, Имотен регистър(ИКАР) и Брачен регистър(РИОС), като Изпълнителен директор на Агенция по вписванията.

Добре дошли в ОНЛАЙН ОФИС,
електронна платформа за онлайн услуги по право, финанси и управление.
Свържете се с мен, когато имате конкретен въпрос или проблем, обмисляте как да постъпите и как да подходите в бизнеса и личните си дела. Получавате решение, което едновременно отчита финансовите и правни аспекти, с акцент върху човешкия фактор, в една консултация, от един човек, онлайн!

Повече

Как работи Онлайн офис:

Стъпки:
Повече

Цели:
  • Да ви предложи решения на поставените от вас проблеми и въпроси
  • Да ви информира и насочи към компетентното за вас лице (държавна институция, адвокат, счетоводител и др.) счетоводител и др.)
  • Начало с право, финанси и управление, разширяване на видовете дейности в бъдеще
  • Начало с право, финанси и управление, разширяване на видовете дейности в бъдеще
Повече

Комплексни услуги онлайн:
  • Онлайн, защото начинът на работа е изцяло чрез технологичните възможности за осъществяване на комуникация: аудио и видео разговори, чатове
  • Комплексна, защото всеки въпрос има правен, финансов и човешки аспект, които анализираме в тяхната взаимовръзка и получавате решения, които вземат предвид всеки от тях които анализираме в тяхната взаимовръзка и получавате решения, които вземат предвид всеки от тях
Повече