fbpx Online Office

Whats Upp
+359 888 111 519

Viber
+359 888 111 519

Телефон
+359 888 111 519

Skype
Online Office

office@
onlineoffice.bg

Messenger
Online office

ВСИЧКИ УСЛУГИ ОНЛАЙН

Комплексни консултантски услуги по
ФИНАНСОВ И ПРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
изцяло ОНЛАЙН
 • когато търсите решение на Ваш проблем
 • когато искате да се информирате по конкретен въпрос
 • когато се нуждаете от второ мнение
 • където и да се намирате - село, град, държава
 • бързо, лесно и удобно

НАЧИН НА РАБОТА

1

onlineoffice.bg

onlineoffice.bg

5

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Вие сте човек, който работи за някой:

 • съвети как да водите преговори за увеличаване на заплата
 • подготовка и стратегии, когато търсите работа и ви предстоят интервюта, изготвяне на заявление, автобиография и др. документи
 • съвети как да преговаряте за повишаване
Повече

Вие сте човек, който има бизнес:

 • структуриране или преструктуриране на бизнеса - „работа на терен“ срещи и разговори, анализ на текущото положение, изграждане на стратегия, определяне и конкретизиране на етапи за реализация и практически съвети и прагматични решения по време на изпълнение, бизнес план, оздравителен план
 • планиране, организация, управление и контрол на финансови ресурси, дейности, работни процеси - дефиниране на дейностите по проекти, съставяне
Повече

Финансов мениджмънт:

Основни дейности за оптимално управление на парите и богатството на фирмата:
 • финансиране - дългосрочни и краткосрочни капитали
 • инвестиране - използване на капиталите за набавяне на активи на фирмата, анализ на пасиви
Повече

Сфери на дейност:

 • Държавна и местна администрация - министерства, агенции, кметства
 • Недвижими имоти - къщи, апартаменти, офис сгради
 • Строителство - промишлено и гражданско строителство
Повече
Вещно право
 • Недвижими имоти – участие в преговори, изготвяне на предварителни договори, проекти на нотариални актове за: покупко-продажба, замяна, дарение, делба, учредяване право на ползване, ипотека и др.
 • Наем и управление на недвижими имоти - участие в преговори и изготвяне на документи по сключване, изменение и прекратяване на договори за наем и управление на недвижими имоти
 • Имуществени отношения между съпрузите - СИО, разделност, брачен договор
 • Собственост и съсобственост
Търговско и облигационно право
 • Дружествено право - регистрация, промяна на обстоятелства, преобразуване и прекратяване на търговски дружества, с българско и чуждестранно участие, с повече от един съдружник и др.
 • Консорциуми, сдружения, фондации, синдикати, политически партии – учредяване и регистрация
Повече

Сфери на дейност:

 • Държавна и местна администрация - министерства, агенции, кметства
 • Недвижими имоти - къщи, апартаменти, офис сгради
 • Строителство - промишлено и гражданско строителство
Повече